www.kawnanews.com

สำนักข่าวก้าวหน้านิวส์(ออนไลน์)

ข่าวออนไลน์-ทั่วไทย-ต่างประเทศ

วิทยุก้าวหน้านิวส์ออนไลน์

kawnanews-yutobe

ข่าวรอบเมืองเหนือ

LIVEBOX-KNN

LIVEBOX.ME

วิทยุออนไลน์วัดฝายหิน

วิทยุวัดป่าแดงมหาวิหารFM 92.25

วิทยุเชียงใหม่เรดิโอ FM93.75

ทำเนียบสื่อมวลชนเชียงใหม่

นายเกษตร เพชรสัมฤทธิ์

บรรณาธิการข่าว ก้าวหน้านิวส์

ใบอนุญาต นสพ.จ.เชียงใหม่ ที่04/2546 ออกให้ 31 มีนาคม 2546

สำนักงาน เลขที่ 89/387 หมู่ 9 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

นายทะเบียน สมาคมนักข่าวเชียงใหม่

ที่ปรึกษา สื่อมวลชน นสพ.ข่าว 4 เหล่าทัพ

E-MAIL KASATE2498@HOTMAIL.COM

3BB broadband internet ความเร็วสูง เพิ่มความเร็วให้ลูกค้า ราคาเดิม