www.kawnanews.com
 
สำนักข่าวก้าวหน้านิวส์ (ออนไลน์)

 

ข่าวออนไลน์-ทั่วไทย-ต่างประเทศ

Facebook ก้าวหน้านิวส์

วิทยุก้าวหน้านิวส์ออนไลน์

วิทยุเชียงใหม่เรดิโอ FM93.75

วิทยุวัดป่าแดงมหาวิหาร FM 92.25

 
พระพุทธชยันตี พุทธคยา อินเดีย
 
 

 

 

นายเกษตร เพชรสัมฤทธิ์
 
(KASET PHETSUMRITH)
 
บรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวส์
 
 
 
- ทีมข่าวก้าวหน้านิวส์ -
 
 
นายปัญญากร รักชาติธรรม
 
(PUNYAKORN RUXCHARTTHAM)
 
ผู้สื่อข่าว
 
 
นางสาวอาภากร เพชรสัมฤทธิ์
 
(ARPHAKORN PHETSUMRITH)
 
ผู้สื่อข่าว
 
 
 
 
ดำเนินรายการ ข่าวชาวบ้าน ทุกวัน คลื่นวิทยุปกติ และออนไลน์
ใบอนุญาต นสพ.จ.เชียงใหม่เลขที่04/2546 ออกให้ 31 มีนาคม 2546
สำนักงาน เลขที่ 89/387 หมู่ 9 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
 
E-MAIL :  KASATE2498@HOTMAIL.COM
 
โทรศัพท์ 053-012119 หรือ 089-9993975
 
www.kawnanews.com